De opbouw, de voorwaarden en het stramien zijn onderhevig aan bepaalde regels

Je wilt een persbericht schrijven, maar je weet niet hoe het moet. In deze blog lees je waarvoor jij een persbericht kunt inzetten, wat de voorwaarden ervan zijn en hoe een persbericht is opgebouwd. Let er op dat een persbericht altijd aan bepaalde voorwaarden moet voldoen! Als je vanuit jouw bedrijf regelmatig “verkeerde” persberichten stuurt naar de pers, dan kan dit leiden tot een 'ban' van jouw bedrijf.

Waarom een persbericht?

Informeren van jouw doelgroep

De voornaamste reden om een persbericht in te zetten is het informeren van de doelgroep. Kranten en nieuwswebsites hebben immers een groot bereik tegen lage kosten vergeleken met andere communicatiemiddelen.

Free publicity

Het plaatsen van een persbericht is gratis, dit levert jouw bedrijf 'free publicity' (gratis publiciteit) op.

Let op: hoewel het plaatsen van een persbericht gratis is, is de pers niet verplicht om jouw persberichten te plaatsen! De pers bepaalt zelf welke persberichten zij belangrijk vinden en welke niet.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • openbaar maken van jaar- of kwartaalcijfers;
 • bedrijfsovernames/faillissement;
 • verbouwing;
 • (bijzondere) stijging van omzet;
 • opening van een nieuwe vestiging;
 • aangeven dat jouw bedrijf actief is op het gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen);
 • aangeven dat jij jouw bedrijf verduurzaamt;
 • bij het winnen van prijzen/awards;
 • aankondiging van een open dag;
 • het kenbaar maken van een nieuwe uitvinding of productinnovatie;
 • enz. enz.

Tip 1: Lees regelmatig diverse kranten en gebruik het als inspiratiebron. Wellicht spelen er binnen jouw bedrijf bepaalde actualiteiten af die interessant zijn voor een persbericht.

Tip 2: Niet elke krant is hetzelfde! Je hebt lokale kranten, regionale kranten en landelijke kranten, kijk eens welke kranten relevant kunnen zijn voor het bereiken van jouw doelgroep.

Tip 3: Voor elke soort krant is er een ander soort nieuws! Dat de lokale bakker naast brood ook taart gaat verkopen is interessant voor de lokale krant, maar minder interessant voor de regionale of landelijke krant. Wanneer Coca-Cola failliet zal gaan, dan zal dit zeker in de landelijke kranten verschijnen, maar niet in de lokale of regionale krant.

De voorwaarden van een goed persbericht

Nieuwswaarde

Een persbericht moet nieuwswaarde hebben, het moet dus actueel zijn en (mogelijk) interessant voor de lezers van de krant. De nieuwswaarde kun je bepalen aan de hand van de ABABA-formule.

 • A: actualiteit (het bericht moet actueel zijn);
 • B: belangrijk (het bericht moet belangrijk zijn voor de lezers van de krant/veel impact hebben);
 • A: afwijkend (het moet niet een alledaags of standaard gebeuren zijn);
 • B: belangstelling (het onderwerp moet leven bij de lezers van de krant);
 • A: authoriteit (een expert moet zijn visie geven over het onderwerp, iemand uit jouw bedrijf dus).

Geen reclame

Een persbericht mag absoluut geen reclame bevatten en er mag alleen gerefereerd worden aan jouw bedrijfsnaam, als dit relevant is voor het verklaren van het onderwerp of belangrijke tekst. Zorg er voor dat jouw bedrijfsnaam zodanig genoemd wordt dat het niet lijkt dat er reclame gemaakt wordt, maar dat het wel duidelijk gemaakt wordt dat het om jouw bedrijf gaat.

Geen call-to-action

Het vernoemen van bedrijfsnamen in persberichten is taboe (behalve onder de hierboven genoemde voorwaarden), het oproepen tot een actie (acties gericht op het bevorderen van aankopen bij bedrijven) is echter al helemaal taboe. Wil jij toch oproepen tot actie? Plaats dan een advertentie!

Informatief

Persberichten moeten dus informatief van aard zijn. Als je de ABABA-formule handhaaft moet dit wel lukken.

Oprolbaar

Zorg er voor dat een persbericht altijd oprolbaar is! Dat wil zeggen: de belangrijkste informatie in de lead en de eerste alinea en de minst belangrijke informatie in de laatste alinea's. De pers wil altijd de mogelijkheid hebben om persberichten in te korten, zonder dat zij de tekst moeten herschrijven.

Embargo

Indien een persbericht niet voor een bepaalde datum gepubliceerd mag worden, plaats dan altijd bij 'Noot voor de redactie' de tekst: “Embargo” en zet hier uiteraard de datum voor publicatie bij.

De opbouw

Opmaak-persbericht1: Afzender

Geef altijd aan wie de afzender is, door middel van: bedrijfsnaam, adres, postcode en land.

2: Logo

Plaats hier het logo van jouw bedrijf.

3: Datum

Geef aan in welke plaats en op welke datum het bericht geschreven is.

4: Titel

Plaats hier de titel van jouw persbericht. De titel moet kort en bondig zijn.

5: Subtitel

De subtitel moet fungeren als een kleine inleiding van de tekst of de subtitel moet iets toevoegen aan de titel.

6: Lead

Plaats in de lead altijd: Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer en Hoe (5 W's en hoe). Alle belangrijke informatie wordt dus samengevoegd in één alinea.

7: Eerste alinea (meest belangrijke alinea na de lead)

Plaats na 'de 5 W's en hoe' de overige belangrijke informatie, of licht ; de 5W's en hoe' hier verder uit.

8: Tweede alinea

Plaats hier de overige informatie die nog enigszins interessant is.

9 en 10: Derde en overige alineas (minst belangrijke)

Plaats in alle overige alinea's informatie die wel met het onderwerp te maken heeft of bijvoorbeeld achtergrondinformatie van jouw bedrijf. Hier komt de informatie te staan die van jou niet per se in het persbericht hoeft. Als de pers in jouw persbericht wil snijden, dan moeten ze natuurlijk de minst belangrijke informatie wegsnijden. In theorie kun jij zelf bepalen hoeveel alinea's jij toevoegt aan jouw persbericht.

11: Noot voor de redactie

In de noot voor de redactie staan de contactgegevens van de contactpersoon vermeld. Ook een eventuele embargo kun jij hier vermelden.

Heb jij hulp nodig bij het schrijven van een goed persbericht? Neem dan contact op met Salland Communicatie!