Een doelgroepanalyse, je hebt er vast wel eens van gehoord. Ik kan mij voorstellen dat dit onderdeel regelmatig wordt overgeslagen tijdens de strategische beleidsvorming. Dit gebeurt vaak in het kader van de volgende argumenten: “we kennen onze doelgroep nu wel een keer” of “dat hebben wij een jaar geleden ook gedaan”.

Toch raad ik elk bedrijf aan om regelmatig een doelgroepanalyse te maken! Waarom? Lees het in deze blog.

Wanneer moet je een doelgroepanalyse maken? Hier zie je de 6 voornaamste redenen!

Voor een succesvol (marketing)communicatieplan

Als jij een marketingcommunicatieplan maakt, begin je altijd met het schrijven van een doelgroepanalyse en een concurrentie-analyse. Voor de definitieve strategie van jouw marketingcommunicatieplan ben jij afhankelijk van de resultaten die hieruit voortkomen. Hoe completer jouw analyses, hoe beter jij in staat bent om een correct advies te schrijven! In deze blog lees je meer over een doelgroepanalyse van een marketingcommunicatieplan.

Ik gebruik bewust het woord 'correct'. Veel mensen bepalen hun strategie alsnog op basis van hun gevoel in plaats van de feiten. Ik denk dat feiten juist bepalend moeten zijn voor een strategie en die zijn onder andere af te leiden van de doelgroepanalyse en concurrentie-analyse.

Voor het aanboren/betreden van nieuwe markten

Wellicht is door marktonderzoek of observatie van bijvoorbeeld het nieuws naar voren gekomen, dat je als bedrijf zijnde nieuwe markten moet/kunt aanboren of betreden. Op andere markten bevinden zich andere spelers en andere doelgroepen. Klakkeloos aannemen dat jouw bestaande doelgroepen hetzelfde zijn als de nieuwe doelgroepen (en dus op dezelfde wijze communiceren), kan funest zijn voor jouw bedrijf bij het betreden van de nieuwe markt! Pak het gelijk goed aan en start met het maken van een doelgroepanalyse.

Om te peilen of jouw langetermijn communicatie werkt

Veel bedrijven baseren hun communicatie alleen op een langetermijnvisie, regelmatig een nieuw communicatieplan schrijven komt hierbij niet aan de orde. Het is dan wel verstandig om toch regelmatig een doelgroepanalyse te maken, hetzelfde geldt voor een concurrentie-analyse.

Jouw doelgroep verandert qua interesses, net als jij. Het ene moment zijn zij actief met Facebook en een half jaar later met LinkedIn. Nieuwe Social Media winnen aan belang (Pinterest, Instagram, Google+) en andere Social Media verdwijnen van het toneel (Hyves). Misschien merk je een verschuiving op van offline nieuwsbronnen naar online nieuwsbronnen.

Voor het bepalen van jouw schrijfstijl en het soort informatie

Niet elke doelgroep is hetzelfde. Een advocatenkantoor moet je bijvoorbeeld formeler aanschrijven dan een bureau dat zich richt op creatief ontwerp. Business-to-business heeft een andere schrijfstijl dan business-to-consumer. Een commercieel directeur heeft andere informatie nodig dan een ingenieur.

Je moet weten wie jouw doelgroep is, daarom is het belangrijk om een doelgroepanalyse te maken! De schrijfstijl en het aanleveren van de juiste informatie zijn belangrijke factoren voor succes.

Voor het maken van visuele communicatiemiddelen

Een doelgroepanalyse helpt je om de juiste schrijfstijl en de informatiebehoefte te bepalen, het is echter ook doorslaggevend voor visuele communicatiemiddelen.

De communicatiegoeroes zeggen namelijk het volgende: “hoe hoger de betrokkenheid, hoe groter de noodzaak voor feitelijke informatie” (het kopen van een auto) en “hoe lager de betrokkenheid, hoe groter de noodzaak om op te vallen” (het kopen van een pak papier). De opmaak van visuele communicatiemiddelen is dus onder andere afhankelijk van de betrokkenheid van jouw doelgroep.

Voor het maken van jouw SWOT-analyse

SWOT: sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterktes en zwaktes gaan over jouw bedrijf, merk, product of dienst. Kansen en bedreigingen gaan over externe factoren, zoals: wetswijzigingen, ontwikkelingen op de markt, technologie en dergelijke. De resultaten van de concurrentie-analyse en de doelgroepanalyse kun je prima gebruiken voor het invullen van jouw SWOT-analyse.

In deze blog leg ik uit hoe jij een doelgroepanalyse moet maken!

Heb je hierover vragen? Of kan Salland Communicatie jou helpen bij het analyseren van jouw doelgroep? Neem dan contact op!