Hoe maak je nou een doelgroepanalyse? Welke stappen moet jij volgen om tot een goed resultaat te komen? Waar vind je alle gegevens en hoe kun je deze het best verwerken? Alle nuttige tips met betrekking tot deze analyse vind je in deze blog!

Wat is een doelgroepanalyse?

In deze analyse beschrijf jij doelgroepen op basis van diverse factoren. Op basis van de resultaten weet jij wie jouw doelgroep is en waar het te vinden is, hoe over jouw bedrijf of merk gedacht wordt en of het raadzaam is om verder te segmenteren. Door middel van deskresearch en veldonderzoek probeer je zo veel mogelijk informatie te verzamelen over jouw doelgroep.

Een doelgroepanalyse maken, hoe doe je dat? Hier zijn de 10 stappen!

Stap 1: Waarvoor gebruik jij een doelgroepanalyse?

Is de informatie relevant voor de positionering van jouw bedrijf? Of dient het als input voor een communicatieplan? Gebruik jij de resultaten voor strategische beslissingen? Of gebruik jij de resultaten voor het maken van boodschappen in reclame-uitingen? Of wil jij de tevredenheid meten van jouw klanten?

Denk hier goed over na. Afhankelijk van de insteek kunnen bepaalde vragen juist wel of juist niet relevant zijn. Specifiek gebruikersgedrag van een bepaald product is niet relevant voor de algemene positionering van jouw bedrijf. Geografie kan belangrijk zijn voor de “P” (plaats) in jouw marketingplan, maar hoeft niet doorslaggevend te zijn in reclame-uitingen.

In deze blog leg ik uit wanneer je een doelgroepanalyse moet maken.

Stap 2: Bepaal wat je wilt weten!

Bepaal, afhankelijk van de invalshoek, wat jij precies wilt weten. Welke gegevens heb jij precies nodig?

De gegevens kun jij als volgt categoriseren:

 • demografische gegevens;
 • geografische gegevens;
 • psychografische gegevens;
 • gegevens ten opzichte van de naamsbekendheid van jou of jouw concurrentie;
 • productgebruik;
 • klanttevredenheid;
 • etc etc.

Zijn de bovenstaande categorieën voldoende of mis je nog informatie? Kijk hier kritisch naar en bepaal welke informatie jij nog kunt gebruiken.

Gebruik jij de doelgroepanalyse voor een marketingcommunicatieplan? Hier lees je welke vragen jij dan moet beantwoorden.

Stap 3: Hoe wil jij de informatie boven tafel krijgen?

Doe jij dit door middel van deskresearch? Of kun je beter enquêteren? Zijn er al gegevens beschikbaar of nog niet. Stel jezelf de volgende vraag: welke stappen moet ik ondernemen om de gewenste informatie boven tafel te krijgen?

Stap 4: Welke informatie heb je al?

Vraag bijvoorbeeld even aan jouw collega's welke informatie zij hebben. Wellicht heb je nog oude onderzoeken of andere gegevens op jouw computer staan. Of heb je een oud klantenbestand beschikbaar en moet je deze alleen nog updaten?

Het is immers zonde van de tijd om het wiel twee keer uit te vinden.

Stap 5: Welke bronnen ga jij raadplegen?

Vervolgens maak je een overzicht van de beschikbare bronnen. Hier zie je enkele voorbeelden van bruikbare bronnen:

 • jouw collega's;
 • beschikbare onderzoeken;
 • literatuur;
 • literatuurstudies;
 • statistieken (CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) of Statline);
 • websites van gemeenten/provincies/landelijke overheid;
 • vakbladen;
 • KVK-gegevens;
 • veldonderzoek.

Stap 6: Maak deelvragen

Tijdens stap 2 heb je besloten welke gegevens jij kunt gebruiken, de hierboven beschreven categorieën kun je onderverdelen. Je verdeelt dus de hoofdvragen per categorie in deelvragen. Bedenk per categorie zo veel mogelijk deelvragen.

Stap 7: Verzamelen van informatie

Verzamel nu de informatie. Zet de informatie direct goed weg, anders zie je door de bomen het bos niet meer. Koppel nu de verzamelde informatie aan de deelvragen die je hebt bedacht tijdens stap 6.

Knip en plak de informatie eerst in een kladdocument en noteer altijd de bron! Dit wordt de 'rauwe input' voor het definitieve document.

Stap 8: Filter de belangrijke informatie en maak eventueel nieuwe deelvragen

Kijk welke informatie echt relevant is. Verwijder alle informatie die niet interessant is voor het maken van de doelgroepanalyse. Is bepaalde informatie ook relevant voor andere onderwerpen? Zet dit dan in een nieuw kladdocument!

Heb je informatie gevonden die niet direct de bestaande deelvragen beantwoordt, maar die wel interessant kan zijn voor jouw doelgroepanalyse? Maak dan nieuwe deelvragen en plaats deze informatie alsnog op de juiste plek.

Stap 9: Herschrijf de informatie

Nu moet jij de gevonden informatie herschrijven! Waarom? Omdat je door het knippen, plakken en overschrijven plagiaat (fraude) pleegt! Als de oorspronkelijke schrijvers erachter komen dat jij hun teksten klakkeloos overneemt, dan kunnen zij gerechtelijke stappen ondernemen.

Je mag bestaande teksten wel als inspiratie gebruiken, daarom is het belangrijk dat jij de 'gekopieerde' teksten herschrijft in jouw eigen woorden. Maak hiervoor een nieuw document aan, dit wordt het definitieve document en de daadwerkelijke doelgroepanalyse.

Vermeld op de laatste pagina alle bronnen.

Stap 10: Maak de conclusie

Schrijf de conclusie op basis van jouw oorspronkelijke hoofdvragen. De conclusie is het document dat jij bijvoorbeeld doorstuurt naar collega's of toepast in een marketingcommunicatieplan. Voor veel mensen is het lezen van 10 pagina's onderzoeksgegevens immers niet interessant.

Als iemand vraagt naar de onderzoeksgegevens, dan kun jij ze verwijzen naar het definitieve document.

Wil je hier meer over weten? Of kan Salland Communicatie u helpen bij het maken van een doelgroepanalyse? Neem dan contact op!